Executive coaching

Bij executive coaching hebben we altijd een eerste gesprek met de opdrachtgever en voeren we een intakegesprek. Op basis daarvan maken we een inhoudelijk voorstel met doelstellingenen. Tevens omschrijven we wat het coachings proces als resultaat dient op te leveren, het coachings contract.