Onze werkwijze

Aan de hand van een kennismakingsgesprek en een uitvoerige briefing van de directie ontwikkelen wij een eerste concept plan van aanpak waarin we de reikwijdte en de context van het veranderingsproces definiëren. Bij een teamconferentie voeren wij vooraf vertrouwelijk diepte interviews met alle betrokkenen en stellen op basis van de verkregen informatie ons definitieve plan van aanpak op.
Bij het proces van strategie ontwikkeling (de strategische zoektocht ) helpen wij bij het vormen en begeleiden van werkgroepen op het gebied van innovatie, marktontwikkelingen, klantproposities, interne processen , cultuur, competenties en de economische motor.

Onze kijk op organisaties
Wij kijken naar organisaties als een integraal geheel en zijn mede geïnspireerd door het tegenstrijdige waardenmodel van prof R.E.Quinn (University of Michigan) waarbij de vier essenties van ondernemen en organiseren duidelijk zichtbaar worden. Zie voor onze kijk op organisaties ook onze bureaupresentatie.

Coaching
Wanneer er sprake is van executive coaching houden we een intakegesprek en maken een inhoudelijk voorstel met doelstellingen. Tevens omschrijven wij wat het coachings proces als resultaat dient op te leveren, het coachings contract.

Waar staan wij voor
Wij zijn recht door zee en gewend de koe bij de horens te vatten en zaken met alle respect en tact te benoemen zoals ze zijn, ook als de feiten ongemakkelijk zijn.

Wat vinden wij belangrijk
Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever in grote mate zelf het veranderingsproces aanstuurt en mede verantwoordelijkheid neemt voor zijn veranderingsproces.

Onze kernwaarden zijn

 • Grensverleggend en contextverschuivend
 • Professioneel en to the point
 • We gaan uit van de kracht van het management, de persoon en de organisatie
 • Maken het onzichtbare zichtbaar
 • Gaan zo diep als nodig

Daarbij staan integriteit, openheid en eerlijkheid hoog in ons vaandel.

Onze rol

Wij bepalen in gezamenlijk overleg met u als opdrachtgever de context en de reikwijdte van het veranderingsproces. Voorts faciliteren wij het veranderingsproces. Tevens bieden wij inspiratie tot nieuwe ideeën, exploreren gezamenlijk nieuwe verdienmodellen en helpen bij de implementatie. Wij zijn sterk in het engageren van alle betrokkenen.

Hoe worden wij projecten betrokken

 • De directie of de (nieuwe) directeur wil zijn management team op orde brengen en voorbereiden op de uitdagingen die hij de organisatie gesteld heeft.
 • Het directieteam werkt niet plezierig en effectief samen
 • Er zijn problemen bij de managementstijl van een van de directeuren
 • Het directieteam komt niet toe aan zijn strategische- en beleidstaken
 • Stagnerend veranderingsproces, levert niet op wat men er van verwacht
 • Klankbord voor de bestuursvoorzitter
 • Onderdeel van het bedrijf levert niet de gewenste productiviteit
 • De blik van een bedrijfsonderdeel is te intern gericht geworden
Onze kernactiviteiten
The dyamics of organisational change